Fattigdom i verden

AF MAJA NIKOLINE BARGISEN HANSEN

Fattigdom er desværre ikke et nyt begreb. FN`s 17 verdensmål viser ret tydeligt, i hvilken retning verdenssamfundet ønsker at rykke sig. 

De to første verdensmål har fokus på at afskaffe fattigdom og stoppe sult.

Disse to mål stemmer godt overens med det som mange velgørenhedsorganisationer forsøger at komme til livs.

Hos River United har vi valgt at fokusere på det fjerde verdensmål, som er kvalitetsuddannelser. Grundlaget for dette valg er, at vi hos River United gerne vil bidrage til at ruste børn til en bedre fremtid hvor de kan blive selvforsørgende og uafhængige af andres hjælpe. Dette kan vi gøre, ved at sætte fokus på deres uddannelse, så vi giver dem de bedst mulige vilkår.

Det endelige mål med dette arbejde er i sidste ende at bidrage til det ottende og tiende verdensmål. Disse to mål handler om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst samt at mindske uligheden i verden.

Læs mere om de 17 verdensmål her: 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene