Medarbejderne er drivkraften

River United som blev stiftet i 2019 er ejet og drevet af River Online Group ApS. Formålet med River United er at drive projekter, der involverer udsatte børn i nogle af verdens fattigste områder og i Danmark. Projekterne har oftest fokus på at støtte børnene i en længere periode, og samtidig styrke børnenes muligheder inden for uddannelse og derved udvide deres fremtidsmuligheder.

Idéen med River United er, at det skal være medarbejderstøttet og -drevet. Det vil sige, at vi har en bestyrelse bestående af nogle af medarbejderne, der tager sig af den løbende planlægning, udvælgelse af projekter, budgetter osv.

De fleste projekter vil vi selv igangsætte og følge tæt. Vi vil, hvis muligt, selv besøge de steder hvor vi har igangsat projekter, for at se hvordan vores donation anvendes og hvilken forskel den gør for de børn vi ønsker at støtte. Det er vigtigt for os at vise dette engagement og samtidig sikre os, at vores donationer anvendes som vi ønsker.

Alle medarbejdere kan støtte River United med et månedligt beløb og heldigvis er tilslutningen stor, hvilket viser os, at der er vilje til at hjælpe andre, der mangler støtte for at klare sig godt i livet.

River Online støtter naturligvis også River United økonomisk og dermed er engagementet bag River United meget stærkt.

Vores team

Drivkraften bag River United

Alex Marques Diogo

Alex Marques Diogo

Bestyrelsesmedlem

Finn Lorenz

bestyrelsesmedlem

Vil du støtte River United?