Børn er fremtiden

River United som blev stiftet i 2019 er ejet og drevet af River Online ApS. Formålet med River United er at drive projekter, der involverer udsatte børn i nogle af verdens fattigste områder og i Danmark. Projekterne har oftest fokus på at støtte børnene i en længere periode, og samtidig styrke børnenes muligheder inden for uddannelse og derved udvide deres fremtidsmuligheder.

Vi har gjort det da vi ved, at vi tilhører den del af verden hvor der er tryghed, sikkerhed, gode uddannelsesmuligheder osv. og derfor har vi ressourcerne til at hjælpe andre der ikke er lige så godt stillede som os.

De fleste projekter vil vi selv igangsætte og følge tæt. Vi vil, hvis muligt, selv besøge de steder hvor vi har igangsat projekter, for at se hvordan vores donation anvendes og hvilken forskel den gør for de børn vi ønsker at støtte. Det er vigtigt for os at vise dette engagement og samtidig sikre os, at vores donationer anvendes som vi ønsker.   

River United

Banegårdspladsen 4, 1.
6000 Kolding
CVR 40046739
Tlf. 80 600 400

RiverUnited.dk af RiverOnline