Bedre sanitære forhold på Makuburi Jeshini Primary School i Tanzania

Desværre er der ofte dårlige sanitære forhold på skolerne i Tanzania.  

Dette gjorde sig også gældende på Makuburi Jeshini Primary School, hvor der var omkring 600 børn der deltes om 3 toiletter i dårlig stand. Den dårlige hygiejne på toiletterne var direkte sundhedsskadelig for børnene, og samtidig betød de få toiletter, at børnene brugte meget tid på at stå i kø i stedet for at deltage i undervisningen eller afholde pause. 

River Uniteds donation har betydet, at de nu har i alt 7 toiletter med en deraf forbedret hygiejne og mindre tid i kø til toiletterne. Det betyder højere trivsel og bedre fokus på det der er vigtigt, når man er i skole; læring og socialt samvær med andre. 

Billedet viser toiletbygningen under opførelse.